Yükleniyor...
რაიონები:


ცენტრი
ქალაქში 24.468 მოსახლე ცხოვრობს ახლო სოფლებში 8.517 მოსახლეა. ართვინს ორად ყოფს  მდ. ჭოროხი, ქალაქს მთლიანად გარ შმორტყმული აქვს ტყიანი მთები, ულამაზესი ტბები და მწვანე ფერდობები. უმდიდრესია ბუნებრივი ფლორითა და ფაუნათი. ამ ტერიტორიაზე ტურისტებისათვის მრავალი საინტერესო ადგილია.

არდამუჯი
ჩ.წ.ა. მერვე საუკუნეში არარტურების ხოლო ჩ.წ.ა. მეშვიდე საუკუნეში სკვითების სახელმწიფო იყო.
ახალი წ.ა. 75 წლიდან ხაზარები დასახლდნენ. 810 წლიდან საქართველოს ტერიტორია იყო. 1551 წლიდან კანონი სულთან სულეიმანის მეფობის დროს ისკენდერ ფაშს მხრიდან ოსმალეთის იმპერიის ტერიტორიად გამოცხადდა. ამ დროიდან შემორჩ სახელი არდანუჯი.
1921 წლის 7 მარტსართვინის ტერიტორიას შეუერთდა და 1945 წლიდან ართვიჰნის რაიონია.
რაიონის შემოგარენი 969 კმ. რაიონი მოიცავს 49 სოფელს ართვინიდან 37 კმ. დაშორებითაა. მოსახლეობა ძირითადად მესაქონლეობას ეწევა.
მოსახლეობის რაოდენობა 11.813

არხავი
რაიონი 1877 წლამდე ბათუმ გონიოსთან იყო დაკავშირებული 1954 წლის 1ივნისს რაიონად გამოცხადდა. 314 კმ. ტერიტორია 30 სოფელს მოიცავს.
მოსახლეობის რაოდენობა 19.132. ორი ხეობის კალთებზეა შფენილი. ყველაზე მაღლი ადგილი მარსიას მწვერვალია. 2800 მ. სიმაღლეზე ორი ტბა მდებარეობს.
არხავი ართვინიდან 77. კმ. მანძილზეა, 1950 წლიდან ჩაის კულტურის მოშენება დაიწყო და წარმატებით განვითარდა.

ბორჩხა
ბორჩხის ტერიტორიაზე შუა აზიიდან გადმოსული ხურიტები სახლობდნენ მოგვიანებით: არშკიდები, ბიზანტიელები, არაბები, ხაზარები. ოსმალეთის იმპერიის დროს იავუზ სულთან სელიმის გავლენის ქვეშ იყო მოქცეული.
1877-1878 წწ. რუსეთ-ოსმალეთის ომის შმდეგ, ინგლისის ხოლო შემდეგ საქართველოს ტერიტორია იყო. 1921 წ. 7 მარტიდან თურქეთის ტერიტორიაა 1928 წლის 28 მაისიდან რაიონად გამოცხადდა.
ბორჩხა ხოფასა და ართვინს შორის მდებარეობს. ართვინიდან 30კმ. ხოლო ხოფიდან 35კმ. დაშორებითაა. ბორჩხის ტერიტორია 36 სოფელს მოიცავს.762 კმ. ტერიტორია მთლიანად მთებსა და ტყეებს შორისაა მოქცეული. განსაკუთრებით ჯამილი-მაჭხელას ტყეები ულამაზესი ბუნებითაა დაფარული.
მოსახლეობის რაოდენობა: 24.343
ადგილობრივი მოსახლეობა მეჩაიეობასა და მეთხილეობას ეწევა.

ხოფა
1471 წელს იავუზ სულთან სელიმმა ხოფის ტერიტორიაზე არსებული პონტის სამეფო ხელთ იპყრო და ბათუმს შეუერთა.
ხოფის რაიონი 1936 წლამდე რიზესთან იყო დაკავშირებული შმდეგ ართინს შუერთდა.
მთებს შუა მოქცეული რაიონის აღმოსავლეთით საქართველო,  დასავლეთით არხავი,
სამხრეთიდან ბორჩხა,ჩრდილოეთიდან შვი ზღვა ესაზღვრება.
ზღვის დონიდან 10კმ. სიმაღლეზეა ყველაზე მაღლი წერტილი 1513მ. იავუზ სულთან სელიმის მწვერვალია. ართვინიდან 65კმ. ყველაზე ახლო რაიონი არხავია(9კმ) მოშორებით. ტერიტორიის შემოგარენის 289კმ. ნამიანია გამუდმებული წვიმების გამო.
400-600მ სიმაღლეზე ჩაუისა და თხილის პლანტაციებია გაშნებული.
სარფის სასაზღრო პუნქტიდან 18კმ.
მოსახლეობის რაოდენობა 31.496

მურღული
ამ რაიონის შესახებ დაწვრილებითი ცნობები არ არის შმორჩენილი. 1050 წლიდან სელჩუკიანთა ტგავლენის ქვეშ მოექცა. შემდეგ პონტის სახელმწიფოს ტერიტორია იყო ხოლო უფრო მოგვიანებით იავუზ სულთან სელიმმა ოსმალეთის იმპერიას დაუქვემდებარა.
1987 წლიდან მურღული რაიონად გამოცხადდა. ტერიტორიის მოცულობა 406კმ.
ართვინიდან 48 კმ. აღმოსავლეთით ართვინი, დასავლეთით არხავი, სამხრეთით ბორჩხა, ჩრდილოეთით იუსუფელი ესაზღვრება. რაიონის % 50  ტყიანია,  %45 საძოვრები, ხოლო %5  კლდიანია.
რაიონი მოიცავს 10 სოფელს. მოსახლეობა მესაქონლეობასა და მეტყევეობას ეწევა.

შვშთი
ჩ.წ.ა. 950-650 წლებში ურარტურების ტომები ცხოვრობდნენ, მოგვინებით რომაელები და სასანიანების ტომის ხელში ჩავარდა. იავუზ სულთან სელიმის მხრიდან ტრაპიზონის სამთავროს ჩამოყალიბების შემდეგ შვშთი პროვინციად გამოცხადდა.
1877-1878 წწ. რუსეთ-ოსმალეთის ომის პერიოდში ართვინი, არანუჯი, ბორჩხა, შვშთი  მიტაცებული იქნა.
რაიონს აღმოსავლეთით არდახანი, სამხრეთით არდანუჯი, დასავლეთით ართვინი, ჩრდილოეთით საქართველო ესაზღვრება.
მთლიანი ტერიტორისს მოცულობა 1.317კმ. ხოლო ცენტრის შემოგარენი 1100 მ. რაიონის დიდი ადგილი ტყეს უკავია. ართვინიდან 71 კმ. ხოლო არდახნიდან 46 კმ. მოშორებითაა.

?>